Download vores interaktive henvisnings blanket nedenfor.

Udfyld den på din computer, print den og send/indlever den hos os.

 

 

Kære tandlæge, læs venligst nedenstående inden du henviser:

Patienten I henviser, bliver kaldt ind til en indledende konsultation på 10 minutter, for at vi som behandler, kan få et indblik i arbejdsforholdende når henvisningen og medsendt røntgen er gransket. Her vil også blive informeret om risici ved den henviste behandling.

Husk at informere Jeres patient, der henvises til os, at en udeblivelse fra en operation koster 725kr. pr. time og der lægges 237kr. på for hvert kvarter herefter. En udeblivelse fra den indledende konsultation koster 275kr. (Jvf. Tandlægeoverenskomsten).

Er der synligt nære relationer til/involveringer af N.alv.inf på det røntgen i sender med henvisningen, skal i informere patienten om at vi muligvis tager en CBCT-scanning af området(f.eks. i forb.m. den indledende konsultation), inden en evnt. operationen. Dette gøres for at nedsætte risikoen for nervebeskadigelse under operationen. En scanning her i huset koster 995kr.

Aktuel patient information

Husk vi holder åbent mellem Jul og nytår 2020!

OBS : Ellers holder vi åbent i denne Covid-19 krise og vi er ikke begrænset i vores tilbud af behandlinger!

Vores åbningstider/telefontider er igen normale og der er nu ikke længere begrænsninger på hvad vi må lave.

Booker du online skal du læse nedenstående inden!

Har du/dine børn haft feber og hoste, synkesmerter eller vejrtrækningbesvær kan vi ikke tage i mod dig. Har du/dine børn inden for de sidste 14 dage opholdt Dig/Jer i èn af risikozonerne : Norditalien, Kina, Singapore, Hongkong, Japan, Sydkorea, Iran eller har Du/dine børn været i kontakt med en mistænkt smittet person, må du ikke komme ind på klinikken - men først ringe til klinikken, herved kan det evnt. afklares om Du/I kan være smittet med Covid-19 virus før vi kan modtage dig på klinikken. Falder Du/I ikke inden for ovennævnte risiko og derved kan komme ind på klinikken, skal starte med at afspritte hænderne via den op satte spritdispenser i receptionen. 

Retningslinjerne for behandling af patienter i denne krise ændrer hele tiden. Vi holder derfor løbende øje med situationen og vi vil holde vores patienter opdateret på hvordan det påvirker denne klinik og Dig/Jer via hjemmesiden.